Danas je: 01.10.2022 / 15:36

AUTOHTONE I REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE SRBIJE

Svetska proizvodnja vina se odlikuje globalnim trendovima po pitanju sortimenta, gde tržište sačinjavaju vina od manjeg broja vodećih internacionalnih sorti. Pojava tzv. novih vinskih zemalja na svetsko tržište još više intenzivira prisustvo tih internacionalnih sorti, a smanjuje mogućnost valorizacije i promocije autohtonih i retkih sorti vinove loze. U takvim uslovima svetskog i evropskog tržišta Srbija se može takmičiti samo sa vinima od domaćih, odnosno autohtonih, regionalnih i domaćih novostvorenih sorti. Međutim, osnovni problem našeg vinogradarstva i vinarstva je taj što je u prethodnom periodu izvršeno masovno krčenje i propadanje vinograda sa takvim sortama, a nisu postojali posebni programi da se ti vinogradi sačuvaju i izdvoji najbolji genetički materijal pre njihovog krčenja. Usled takve situacije, Srbija je ostala bez značajnih površina sa autohtonim i regionalnim sortama, što predstavlja trajni gubitak našeg genetičkog potencijala vinove loze.

Očuvanje autohtonih i regionalnih sorti vinove loze je važno za razvoj vinogradarstva i vinarstva svake zemlje, pa i naše. Time se čuva i vinska tradicija i promovišu vinogradarska područja u kojima se date sorte gaje. Izdvajanje najboljih klonova autohtonih i regionalnih sorti vinove loze je preduslov za očuvanje i promovisanje tradicionalnog vinogradarstva i vinarstva. Klonska selekcija je složen dugogodišnji, a ponekad i višedecenijski proces zasnovan na naučnim i stručnim istraživanjima kojima se poboljšavaju osobine, u ovom slučaju autohtonih i regionalnih sorti vinove loze. Iz tog razloga Centar za vinogradarstvo i vinarstvo kao državna stručna ustanova je započeo program unapređenja vinogradarske i vinarske proizvodnje Srbije kroz afirmaciju sorti, odnosno vina od autohtonih i regionalnih sorti. S obzirom da je težnja Srbije ulazak u Evropsku uniju koja je najveći proizvođač i izvoznik vina na svetu, domaći proizvođači će biti na udaru velike konkurencije kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu. Sa druge strane pošto je proizvodnja grožđa i vina u Srbiji usitnjena, a preovlađuju pre svega internacionalne sorte vinove loze, domaći proizvođači neće biti visokokonkurentni sa vinima sorti koje su već prepoznatljive u evropskim i svetskim visokorazvijenim vinskim zemljama. Iz tog razloga, neophodno je u narednom periodu unaprediti konkurentnost domaćih proizvođača putem vina od autohtonih i regionalnih sorti, kao i od domaćih novostvorenih sorti vinove loze. Pored toga, pošto je vino najbolji proizvod kojim se promoviše zemlja i određena područja, cilj Centra za vinogradarstvo i vinarstvo je da se kroz autohtone i regionalne sorte, kao i domaće novostvorene sorte vinove loze obezbedi doprinos razvoju ruralnih oblasti u vinogradarskim područjima gde se vinova loza gaji.

Štampanje ove publikacije je pomognuto od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz Program sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja Konkurs za 2018. godinu, a u publikaciji su predstavljene samo neke autohtone i regionalne sorte vinove loze na kojima Centar za vinogradarstvo i vinarstvo trenutno intenzivno obavlja istraživačke, stručne i naučne aktivnosti.

IZVOR: CEVVIN

Publikaciju možete preuzeti ovde:

 


Autohtone-i-regionalne-sorte.pdf_page
Kliknite na sliku da preuzmete publikaciju
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Avatar for Pavle Radanović

GLODUR Svet vina, Eques de vino, somelijer, gurman

    Koristimo kolačiće da bismo vam pružili najbolje iskustvo na sajtu Svet vina. Prihvatate li upotrebu kolačića u skladu sa našim pravilima o kolačićima.